ELO RJ45 OSD Remote, E483757

Dostal jsem dotykový monitor Elo 1931L (Manuál) Zaujala mě možnost připojení externího ovládání OSD-Remote-E483757 do RJ45, protože jsem nikde nenalezl zapojení ovladače, nezbylo mi nic jiného než monitor rozebral a zapojení odvodit… Ukázalo se že se jedná o paralelní zapojení tlačítek…

Autor nenese žádnou zodpovědnost za případné škody - vše děláte na vlastní nebezpečí